4 måder du kan bruge blogs på i undervisningen.

www.manoftaste.de

www.manoftaste.de

1. Blog til organisering af de studerendes tid, deadlines og produktioner (en klasseblog, lærerstyret).

Intensionen med denne type blog er, at underviseren kan holde “hånd i hanke” med de studerendes arbejdsprocesser. Det primære arbejde ligger i, at fastlægge deadlines for de studerendes produktioner og iscenesætte, hvordan de skal give hinanden feedback.

2. Blog til de studerendes projektarbejde (en procesblog, elevstyret).

Intensionen er, at de studerende har en specifik opgave som skal løses. Her fungerer bloggen som en logbog, hvor den studerende reflekterer over arbejdsprocessen, fremskridt, udfordringer og lign. Underviseren og andre studerende kan følge med i arbejdsgangen og evt. kommentere. Her er det vigtigt med fast struktur og en klar forventningsafstemning.

3. Blog som studieportfolio igennem hele uddannelsen (elevstyret).

Intensionen er, at de studerende aktivt fører logbog igennem deres studietid. De kan blandt andet poste billeder, essay, video og andre produktioner.

4. Blog til iscenesættelse af diskussion og refleksion (elev- og lærerstyret).

Intensionen er, at de studerende lærer at forholde sig til en given problemstilling, skrive blogs og kommentere et indhold.