Konsulentopgaver

Oplæg

- Implementering af ny mediestartegi  – fra vision til konkret handling

- Digital dannelse

- Fremtidens skole – for hvem?

- Facebook som samarbejdsplatform og læringscentral

- Digitale samarbejdsplatforme -  Google Apps

- Digitale tjenester og deres anvendelse i undervisning – skoletube.dk og creaza.dk

- Augmented reality – Gimmick eller konkret mulighed

- Smartphones- muligheder og udfordringer

- Digital kildekritik i ALLE fag.

- Læremidler – sådan sorterer du skæg fra snot

Workshops

- Afprøve digitale tjenester i forhold til fagligt indhold

- Digitale samarbejds- og læringsplatforme – medarbejderperspektiv og elevperspektiv

- Afprøve Facebookgrupper i forhold til egne klasser og konkret undervisning

- Mobiltelefonen som produktionsredskab – Kreativ udfoldelse på alle niveauer

- Musik som indgang til analyse og fortolkning.

- Anvendelse af Smartboard i forskellige faglige sammenhænge med ekstra fokus på interaktiviteten

-